Bikini vagy burkini?

 

A Nyugat és az  iszlám háborújának egy újabb fejezete a „burkini csata”,ami főleg Franciaországban lángol fel időről-időre,melyben a két értékrend újra összecsap,melyben a nyugati a szekuláris,a vallástól meszabadult, a női meztelenséget,vagy majdnem meztelenséget önértékként, a haladás vívmányaként értelmező,és a vallásos,morális alapokon álló iszlám

Pszicho méreg

A Nyugat az elmúlt évszázadokban megfosztatott saját, önmaga lényegét meghatározó szellemi alapjaitól. A vallás, a hagyomány, a hierarchia helyét ,hogy az űrt kitöltsék átvette egy álszellemi, egymással összefüggő, egymásból táplálkozó eszmehálózat, amely vallásellenes,hagyományellenes,és hierarchiaellenes.  Ez nem csupán történelmi szükségszerűség volt,lezajlott egy összehangolt szellemi hadjárat,melynek végén megszületett a posztkeresztény Nyugat.(Természetesen tudjuk,hogy posztkerszténységről végső értelemben soha nem beszélhetünk).

Fordul A Szél ?

A globalizáció új szakaszába lép,felmondatik a neoliberális konszenzus,véget ér a liberális évszázad,ezek Békés Márton Fordul A Szél című könyvének talán legfontosabb tételezései,melyeket a könyv megjelenése után kitört koronavírus járvány csak felerősíteni látszik. A könyv Békés Márton 2017 és 2019 között született írásait rendezi egységbe.

 Néhány gondolat  könyvajánló gyanánt.

                                   Háború és Háború,és a Történelem Vége-Vége

A szerző leszámol azzal a Nyugati illúzióval,hogy korunk a soha nem látott béke kora, a világháborúk ciklusa valóban véget ért,de eljött a „világpolgárháború”, a proxy háborúk korszaka.    

A Nemzetvallás

 

Modern és posztmodern korunka szakrális vákuum kora , de legyenek bármennyire modernek,vagy posztmodernek is,az emberek jelentős része nem tud meglenni mítosz és kultusz nélkül,ezért ebben a vákuumban  létrehoznak maguknak (vagy létrehoznak nekik mások) pszeudomítoszokat és pszeudokultuszokat,kielégítve ez irányú igényeiket.

Ezekből a mítosz és kultuszpótlékokból pszeudovallások épülnek fel,mint például az „egészséges életmód vallás”, és variációi a „kineziológia vallás”, a homeopátia vallás”, a „természetgyógyászat vallás”,  és még sorolhatnánk számtalan variációt és ezek ötvözeteit is. 

Zöld Filozófia


A konzervatív Jobboldal egyik nagy ideológiai, politikai hibája, „bűne”, hogy számos területet, témát eleve feladott, átengedett a baloldalnak, vagy a liberálisoknak. Ilyenek például a hajléktalanok, a fogyatékossággal élők, vagy az ökológia ügyei.
Természetesen vannak konzervatívok, akik foglalkoznak ezekkel a témákkal, de nem tartoznak a konzervatív fősodor meghatározó „harcterei” közé.

Az egyik ilyen témával, az ökológiával , az ahhoz való konzervatív viszonnyal foglalkozik Roger Scruton Zöld Filozófia című könyve.
Néhány témakörének érintésével foglalkozunk kicsit a művel.

Korszakhatáron


Korszakhatáron, átmeneti korban élünk, a modernitás véget ért? Végéhez közeledik? Terjed, uralkodóvá válik a posztmodern.
A posztmodernt tekinthetjük a modernitás kiteljesedésének, vagy antitézisének is, akár mind a kettő igaz lehet. Az biztos, hogy a posztmodern megkérdőjelezi, kihívást intéz a hagyomány maradékai és a modern identitások ellen is.

A Negyedik Politikai Eszme


Niekisch, Hitler, Liberalizmus

Dugin az egyik fejezetben Ernst Niekisch és a nemzetiszocializmussal szembeni viszonyulását állítja példaként a ma embere, a ma, a liberalizmussal szembe szállni akaró embere számára, a mindent uraló liberalizmus vonatkozásában.

Niekisch Hitler és a nácizmus hatalomra jutását végzetszerűnek látta, mint ahogy ma sokan hasonlóan tekintenek a liberalizmus globális győzelmére, de ez nem akadályozta abban, hogy szembe szálljon vele.

Valóságtagadók


Daniel Friberg A jobboldal visszatér című könyvében arról beszél, hogy a jobboldalnak az a nagy előnye a baloldallal szemben, hogy eszméi, javaslatai, problémafelvetései sokkal közelebb állnak az emberek mindennapi tapasztalataihoz, a valósághoz, mint a baloldali utópiák. Mindez még nem lesz elég a győzelemhez, de nagy mértékben megkönnyítheti azt. A baloldal alatt most nem csak a politikai baloldalt fogjuk érteni, hanem a modernizmus szinte egészét, pontosabban ideáinak szinte egészét.

A Nyugat megújulhat, ha a szabadságot és a rendet az egyenlőség fölé helyezi – interjú az Ellenforradalmár-blog szerkesztőjével.

Rekonkviszta: Kezdésként mesélj egy kicsit a gyökereidről, hogyan kerültél kapcsolatba az ellenforradalmi ideológiákkal, mik voltak az első impulzusok, amelyek erre az „útra” vezettek?

Colonel: Elöljáróban annyit mondanék, hogy az ellenforradalmiságra nem koherens világnézetként tekintek, hanem egy törekvésnek, értékválasztásnak, szellemi alapállásnak tartom.