Ember a romok között

 Evola az egyik legnívósabb jobboldali gondolkodó a 20.században, de a világtörténelemben is. a jobboldaliság, mint ideológia a 19 század óta fogalmazza meg magát,a modern,baloldali ,liberális ideológiákra reagálva. A jobboldal , vagy nevezhetjük konzervatív oldalnak,valamint ellenfele a progresszíó erőinek küzdelméből egyelőre a progresszíó került ki győztesen,a Nyugati civilizáció szellemi életét uralják,a sajtó,a média,a felsőoktatás,a kultúra területein egyaránt,ezért van az, hogy Sartre vagy Camus nevét ismerik,Evoláét,vagy Guénonét,vagy Schuonét alig.

Az új morál és a konzervatív kűldetés

 

Gareth Bale Wales válogtottjának csapatkapitánya,a csehek elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen 21 márciusában lekönyökölte Ondrei Kudelát a cseh válogatott hátvédjét bosszúból,mert egy nem sokkal korábban játszott Glasgow Rangers-Slavia Praha Európa liga meccsen Kudela állitólag egy rasszista megjegyzést súgott a Rangers egyik néger játékosának fülébe,ezután elszabadultak az indulatok. A válogatott meccs előtt a walesi válogatott tagjai „piros lapot a rasszizmusnak” feliratú pólókban melegítve demonstrálták hogy ők a „Jóemberek fajához” tartoznak. A „Jóemberek” annak a globalizált pszeudó-vallásnak,vallás utáni valláspótléknak,és pszeudó-ideológiának,ideológia utáni ideológiapótléknak,és a modernitást beteljesítő és meg is haladó posztmodern identitáspolitikának a hívei,amely,minden látszat ellenére leváltotta a még,a modernitáshoz tartozó baloldaliságot és a liberalizmust. Bár ellenfeleik ezt a neoprogresszív woke hullámot gyakran azonosítják a baloldallal és/vagy a liberalizmussal de tévesen,ez már posztideológia,a munkásosztály már le van szarva,és a szólásszabadság is beáldozható a nagy cél, a PC safe space falanszter létrehozása érdekében.

Gondolatok a pedagógussztrájk kapcsán

 A pedagógusoknak igaza van. Mikor e sorok íródnak,három nappal vagyunk túl az október ötödikei sztrájkon és a hídfoglalással egybekötött hatalmas,több tízezer embert megmozgató demonstráción. Most az a kérdés, hogy vihetik győzelemig küzdelmüket?

Először azt vizsgáljuk meg, mely körülmények segítik,aztán aztán azt mik lehetnek a buktatók,melyek azok a rendszermechanizmusok amelyek ki szokták siklatni a hasonló társadalmi mozgalmakat,megmozdulásokat.

Zöld ellenforradalom

 

Középosztálybeli, középiskolások gyülekeznek a Deák téren, március 25.-e van, péntek,Friday for Future,amit az autista messiáspótlék Greta Thunberg indított útjára,természetesen megtámogatva,megmarketingelve,hogy a belvárosi,progresszív fiatalok is úgy érezhessék,csatlakoztak a zöld forradalomhoz. Ehhez a zöld forradalomhoz csatlakozik a Coca Cola is, mikor ráírja a műanyag palackjaira, hogy „hasznosíts újra”, így felszólító módban,tehát,a nagy,a Földet műanyag hulladékkal elárasztó,súlyosan vízpazarló kapitalista cég felszólít engem,az egyént,hogy oldjam meg azt a problémát,amit ő okoz,két lmbtq kampány között. A kettő azért tud komplementer működni, mert az úgynevezett zöld gondolat is része lett a neoprogresszív identitáspolitikai csomagnak mely halmazban az lmbtq, mellett található meg még az antirasszizmus,a fogyatékkal élők elfogadása, a szélsőséges tolerancia,lényegében mindig csak kisebbségek irányába,és a jóemberség is.

Válság

Az európai kultúra válságban van (?) Ez tapasztalat? Vagy csak egy évszázadok óta divatos narratíva? Vagy talán az örök progresszívoknak van igazuk, hogy a történelem nem más, mint folytonos menetelés egy csodálatosabb jövő felé? Ha valaki belehelyezkedik Michel Houellebecq bármelyik regényének világába, akkor átélheti, szinte megérintheti ezt a válságot, az emberi kapcsolatok,a szexualitás,a tradícióvesztés,vagy a transzhumán jövő kívánatossá válásának válságát. Ez „csak” irodalom? „csak” válságtudat? Alexander Dugin A Negyedik Politikai Eszme című könyvében a haladás eszmélyét,narratíváját,pontosabban fogalmazva az abszolutizált fejlődést,haladást kritizálja,azt a monoton (egyirányú) folyamathoz hasonlítja. Mint Az írja, a monoton folyamat problémája a géptanban jelent meg „megregulázása” a gőzgép létrehozásának egyik kihívása volt,a természetben és egy normálisan működő társadalomban nincs jelen. A haladás gondolata a modernitás egyik szellemi alapja, amely átitatta a politika,az ideológia, a művészetek,a gazdaság szféráit a Nyugat,és a globalizációnak köszönhetően a Föld minden társadalmában,de ha Duginnak igaza van,akkor ezek a társadalmak már nem normálisak

Bikini vagy burkini?

 

A Nyugat és az  iszlám háborújának egy újabb fejezete a „burkini csata”,ami főleg Franciaországban lángol fel időről-időre,melyben a két értékrend újra összecsap,melyben a nyugati a szekuláris,a vallástól meszabadult, a női meztelenséget,vagy majdnem meztelenséget önértékként, a haladás vívmányaként értelmező,és a vallásos,morális alapokon álló iszlám

Pszicho méreg

A Nyugat az elmúlt évszázadokban megfosztatott saját, önmaga lényegét meghatározó szellemi alapjaitól. A vallás, a hagyomány, a hierarchia helyét ,hogy az űrt kitöltsék átvette egy álszellemi, egymással összefüggő, egymásból táplálkozó eszmehálózat, amely vallásellenes,hagyományellenes,és hierarchiaellenes.  Ez nem csupán történelmi szükségszerűség volt,lezajlott egy összehangolt szellemi hadjárat,melynek végén megszületett a posztkeresztény Nyugat.(Természetesen tudjuk,hogy posztkerszténységről végső értelemben soha nem beszélhetünk).

Fordul a szél ?

A globalizáció új szakaszába lép,felmondatik a neoliberális konszenzus,véget ér a liberális évszázad,ezek Békés Márton Fordul A Szél című könyvének talán legfontosabb tételezései,melyeket a könyv megjelenése után kitört koronavírus járvány csak felerősíteni látszik. A könyv Békés Márton 2017 és 2019 között született írásait rendezi egységbe.

 Néhány gondolat  könyvajánló gyanánt.

                                   Háború és Háború,és a Történelem Vége-Vége

A szerző leszámol azzal a Nyugati illúzióval,hogy korunk a soha nem látott béke kora, a világháborúk ciklusa valóban véget ért,de eljött a „világpolgárháború”, a proxy háborúk korszaka.    

A nemzetvallás

 

Modern és posztmodern korunka szakrális vákuum kora , de legyenek bármennyire modernek,vagy posztmodernek is,az emberek jelentős része nem tud meglenni mítosz és kultusz nélkül,ezért ebben a vákuumban  létrehoznak maguknak (vagy létrehoznak nekik mások) pszeudomítoszokat és pszeudokultuszokat,kielégítve ez irányú igényeiket.

Ezekből a mítosz és kultuszpótlékokból pszeudovallások épülnek fel,mint például az „egészséges életmód vallás”, és variációi a „kineziológia vallás”, a homeopátia vallás”, a „természetgyógyászat vallás”,  és még sorolhatnánk számtalan variációt és ezek ötvözeteit is.